8 LÝ DO SỞ HỮU ĐẤT VÀNG BÙ ĐỐP

8 LÝ DO SỞ HỮU ĐẤT VÀNG BÙ ĐỐP

Tổng Quan Dự Án:

  • Tổng diện tích: 61.000 m2
  • Diện tích công viên cây xanh, bãi đậu xe,đất giao thông, cơ sở hạ tầng kỹ thuật: 23 137,8 m2.
  • Đất ở: 25.898,3 m2 – 236 lô đất nền.
  • Đất trung tâm thương mại: 11.983,9 m2

Bài viết khác