Trong LỄ RA QUÂN diễn ra ngày 6/5/2018, ông Thái Oanh – Giám đốc Cty TNHH MTV CÔNG THÀNH đã phát biểu mộc mạc, chân thành nhưng rất ấn tượng về sự hợp tác giữa CÔNG THÀNH và S GOLD GROUP.: “Tôi không có lời vàng, nhưng tôi có tấm lòng vàng. Nay Tấm lòng vàng được gặp và đồng hành cùng Lời nói gói vàng sẽ tạo ra giá trị ngàn vàng”
Cảm kích trước lời phát biểu của ông, xin có thơ rằng:

NHÂN DUYÊN : TÂM – TÍN – NHÂN HÒA.

Ươm gieo chữ TÍN, chữ TÂM
Hai mươi năm TẤM LÒNG VÀNG sắt son
Nhân duyên quả đất xoay tròn
Để CÔNG THÀNH gặp S GOLD nơi này
Bàn tay xiết chặt bàn tay
Cùng chung ước nguyện cùng xây NHÂN HÒA.
Cũng từ gian khó bước ra
Nhọc nhằn mới hiểu bao la phận người
LÒNG VÀNG chẳng thốt thành lời
LỜI VÀNG chấp cánh thêm ngời chữ TÂM.

Nhà báo Huy Toàn

 

Bài viết khác